Disclaimer

Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden kunnen gebruikers van deze site geen rechten ontlenen of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Bij het gebruik maken van hyperlinks (doorverwijzingen naar andere websites) aanvaardt ASR totaal geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

ASR totaal behoudt zicht het recht voor om de inhoud van de website aan te passen. het is de gebruiker niet toegestaan de inhoud van de website te kopiëren, distribueren, of beschikbaar te stellen aan derden

contact via whatsapp