NIeuws

Dr. Schaepmanlaan 33 Heemstede

Wij hebben  asbest verwijderd in een mutatiewoning. Wij verwijderen asbesthoudend zeil en 2 ontluchtingskanalen. de werkzaamheden voeren we uit in opdracht van een woningbouwvereniging die een bezit heeft van ca 7000 eenheden (woningen).

hilversumstraat 316 Amsterdam

In opdracht van een gerenommeerde aannemer heeft ASR Totaal opdracht gekregen om 180m2 half steens metsel werk te slopen en in kuub zakken af te voeren vanaf de 14e verdieping van het pand waarin het ”leger des heils” gevestigd is.

Emmalaan 24 Amsterdam

Op de Emmalaan 24 te Amsterdam hebben wij opdracht gekregen voor het verwijderen van diverse asbesthoudende materialen zoals leiding isolatie, zeil, plaatmateriaal, colovinyl etc. tevens hebben we opdracht om het gehele, 6 verdiepingen tellende pand, casco te slopen.

Kennemerstraatweg 3 Alkmaar

op 1 april 2014 zijn wij ingeschakeld om te verschijnen op een asbest calamiteit in Alkmaar. Bij sloopwerkzaamheden is niet hechtgebonden asbest vrijgekomen waardoor er een besmetting op het openbaar trottoir is ontstaan. dit hebben wij uiteraard met spoed en volgende de regels verwijderd zodat het trottoir weer veilig kon …Lees verder

Frans van mierisstraat 97 Amsterdam

Op 30 december 2013 is ASR totaal begonnen op de Frans van Mierisstraat 97 te Amsterdam met het verwijderen van asbesthoudende leiding isolatie in de kruipruimte onder de gehele woning. De werkzaamheden vallen in een zogenoemd hoog risico sanering. Hierbij dienen wij na sanering niet alleen de lucht te bemonsteren …Lees verder

Totaalsloop Achterweg 66 te Alkmaar

In opdracht van een particulier zijn wij op 7 december 2013 begonnen met de totaalsloop van een schuur en varkensstal, tevens het rooien van een aantal bomen. Ook is het verwijderen van asbesthoudende golfplaten deel van de opdracht. De werkzaamheden zijn op 14 december 2013 opgeleverd.

SC-530 gecertificeerd!

In september van afgelopen jaar heeft ASR totaal het sc-530 certificatie traject ingezet. Hierbij kijkt een onafhankelijke organisatie (certificerende instelling) of wij als bedrijf aan de wettelijke eisen voldoen. na een grote administratieve controle op kantoor en tevens 2 controle’s op  asbest saneringen op locatie (zie foto’s), zijn wij akkoord …Lees verder